Jordprodukter

Vi erbjuder ett komplett sortiment av jordprodukter allt ifrån trädgårdsjord, anläggningsjord, mineraljord, växtjord till jord av återvunna produkter.

Gröna blad växer upp ur jorden

Vår erfarenhet och kunskap av tillverkning av kvalitetsjordar sträcker sig över 20 år tillbaka i tiden. Vi har även mångårig erfarenhet av licenstillverkning av jord i form av ett mycket gott samarbete med Hasselfors i Västra Sverige.

Vårt sortiment av jord

Vi erbjuder allt ifrån trädgårdsjord, anläggningsjord, mineraljord, växtjord till jord av återvunna produkter. Utöver återvunnen jord erbjuder vi även torvfri jord där vi ersätter torv med träfiberbaserad mull som är en restprodukt från pappersindustrin. Detta ger en jordprodukt med låg klimatpåverkan och en hög hållbarhetsprestanda.

Har du behov av specialjord kan vi tillverka det på beställning.

Merparten av våra råvaror till jorden finns i direkt anslutning till våra produktionsplatser vilket ger optimerade transporter och minimal miljöpåverkan.

Prislistor för jordprodukter
Rekommenderad kornstorleksfördelning för växtjord

Jordprodukter att beställa i östra Sverige

*Vi tillverkar specialjord på beställning och leveranstiden kan variera beroende av efterfrågan och tillgång på råvaror. Vid önskemål om en torvfri jordprodukt kan vi i de flesta av våra jordprodukter ersätta torven med fibermull.

Jordprodukter att beställa i västra Sverige