Våra maskiner

Vår maskinpark är modern, pålitlig och möter de högt ställda krav på miljö och med den senaste teknologin som finns idag. Här kan du se ett urval av våra maskiner.

Comacchio MC40

Comacchio MC40

Borrmaskin för borrade pålar upp till Ø800mm 12-meters segment. Utrustad med rotationsmotor.

Volvo EC290

Volvo EC290

Kombimaskin med borr-/pålmast som kan användas för såväl borrning som pålslagning upp till 6-meters segment. Maskinen är utrustad med hydraulhammare, rotationsmotor eller topphammare.

Volvo EC300

Volvo EC300

Kombimaskin med borr- / pålmast som kan användas för såväl borrning som pålslagning upp till 12-meters segment. Maskinen är utrustad med hydraulhammare eller rotationsmotor.

Volvo EC380 Movax

Volvo EC380 Movax

Grävmaskin med spontaggregat, fabrikat Movax.

Liebherr 914

Liebherr 914

Grävmaskin som används för hantering för borrning, stötvågsmätning och stoppslagning av pålar.

Junttan PM23

Junttan PM23

Pålmaskin med lång räckvidd för slagna betongpålar, träpålar, spontplank och större dimensioner av slagna stålpålar.

Klemm 807

Klemm 807

Borrigg som används för borrning av rör-, stålkärne-, injekteringspålar eller stagsättning för upp till 6 meters segment. Utrustad med rotationsmotor eller topphammare.

Klemm 806

Klemm 806

Borrigg som används för borrning av rör-, stålkärne-, injekteringspålar eller stagsättning för upp till 6 meters segment. Utrustad med rotationsmotor eller topphammare.

Klemm 802-3S

Klemm 802-3S

Borrigg som används för borrning av rör-, stålkärne-, injekteringspålar eller stagsättning för upp till 3 meters segment. Utrustad med rotationsmotor eller topphammare.

Minimek

Minimek

En eldriven ”källarmus” som lämpar sig för arbeten i trånga utrymmen, speciellt vid arbeten inomhus eftersom den är eldriven. Används för slagning av rörpålar, borrade pålar, injekteringspålar eller stagsättning med segment upp till 1,5m. Utrustad med hydraulhammare, rotationsmotor eller topphammare.

Kompressorer

Högtryckskompressorer för olika typer av borrning.

Wassara/vattenpump

Högtryckspump för borrning med vattendriven sänkborrhammare.

Kontakta oss