header

Hamnanläggningar

Vi bygger och renoverar hamnar och kajer med anslutande ytor för logistik i större delen av Sverige.

Hamn med kranar

Erfarenhet av samverkan i komplexa projekt

Vi har den kompetens och organisation som krävs för att utföra projekt med komplexa markförhållande i anslutning till vatten. Vår stora erfarenhet av projekt i samverkan krävs då vi arbetar med befintlig anläggning och pågående terminalverksamhet. Vi arbetar därför gärna i samverkansentreprenader där personlig kontakt och ”öppna böcker” är nyckeln till lönsamma och lyckade projekt.

Kontakta oss