Närbild av byggnation av betong.

13 hårda fakta om betong

Betong är ett våra vanligaste byggmaterial. Här är 13 saker du kanske inte kände till om betong.

1. Ett betongliknande material tillverkat av kalk användes redan av de gamla etruskerna på 500-talet före Kristus för att bygga t ex amfiteatrar, broar, hamnar och bostadshus. Många av de gamla byggnadsverken finns kvar än idag. 

2. Betong är Veidekkes mest använda byggmaterial. 2021 använde vi cirka a 50 000 m3 eller 120 000 ton betong i våra projekt i Sverige. 

3. I vanlig betongtillverkning blandas sand, ballast, cement och vatten. För det mesta tillkommer även tillsatsmedel. Betong består till ca 80 % av stenmaterial (sand, grus, sten) och till högst 20 % av cement. Cementet fungerar som klister i betongblandningen. 

4. För att betongen ska klara alla krav på hållfasthet behöver den normalt förstärkas med armering. Det var i mitten av 1800-talet började man armera betongen både i England och Frankrike. 

Närbild av betongbro.

5. Härdning kallas den process där betongen stelnar (hårdnar) och blir starkare. De första timmarna och dygnen är viktigast. Vatten och värme avgår då från betongen och vatten behöver tillföras.  

6. Betong slutar inte härda, utan blir starkare med tiden. Efter fem till sju år har tryckhållfastheten ökat med upp till 60 %. 

7. Betong krymper och kryper. Den drar ihop sig vartefter vattnet i betongen avdunstar. Om betongen hålls vattenmättad bibehåller den sin volym. Krympningen beror av ständig belastning. 

8. Stenmax är måttet för att ange den maximala storleken på ballasten som ingår i betongen. Ju grövre sten, desto mindre krymper betongen. 

9. All betong spricker normalt och toleranserna för på sprickvidd regleras i AMA (Allmän material- och arbetsbeskrivning). Sprickorna självläker om de inte är för stora med tillförsel av vatten.  

10. De senaste åren har vi i branschen arbetat hårt för att ta fram mer miljövänliga betongsammansättningar som minskar koldioxidutsläppen under produktionen. Genom att blanda ut cementen med t ex flygaska, slagg, leror eller silica kan vi reducera klimatutsläppen med upp till 50 till 60 %.  

11. 15 till 20 % av den betong vi använder i våra projekt har blandats ut för minska klimatpåverkan 

12. Vid betonggjutning mognar betongen långsammare när det är kallt. Vid temperaturer under+5 grader Celsius kommer cementreaktionen att avta och när temperaturen växlar till köldgrader kan betongen frysa innan den uppnått en tryckhållfasthet på 5 MPa och gjuten konstruktion kan kollapsa. 

13. Betong håller länge och är tålig. Den tillverkas för att ha en teknisk livslängd av 50, 80 eller 120 år (livslängdsklass L20, L50 och L100) under förutsättning att den sköts enligt uppgjord drift- och underhållsplan.