Våga vattentorn

Det nya vattentornet Våga kommer inte bara stärka dricksvattenförsörjningen i Varberg. Med sin innovativa vågformade design kommer det nya landmärket prägla staden under lång tid. Det är vi på Veidekke som fått förtroendet att bygga betongmonumentet i samverkan med det kommunala VA-bolaget Vivab.

Arkitektbild där Våga vattentorn höjer sig som en våg längs med horisonten. I förgrunden en motorväg framför en bondgård och träd.

Kund

Vivab, Vatten & Miljö i Väst AB

Tidsram

2019 - 2024

Plats

Varberg

Omfattning

187 meter långt. Rymmer 10 000 m3 vatten

Projekttyp

Vattentorn

Kontraktsform

Totalentreprenad i samverkan (partnering)

Certifiering

CEEQUAL

Värde

Prognos: 390 MSEK

Arkitekt

White Arkitekter

Femdubblad kapacitet

Vågas reservoar kommer rymma 10 000 kubikmeter vatten. Det innebär en femdubblad kapacitet jämfört med det befintliga tornets reservoar. Lokaliseringen på Varbergs högsta plats, Bastekullen i Träslöv, ger ett optimalt vattentryck.

Projekt i samverkan

Vår totalentreprenad i partnering, en så kallad samverkansentreprenad, omfattar:

  • Planering och projektering, konstruktion
  • Produktion av nytt vattentorn
  • Produktion och anslutning av VA-ledningar med matarledningar och fördröjningsmagasin
Våga blir ett landmärke för Varberg, som kommer stå i minst 100 år. Här har vi dimensionerat för framtiden! I detta komplexa projekt samarbetar vi tätt med Veidekke, där viktiga framgångsfaktorer i vår samverkan är kommunikation, kontinuitet och kompetens.
Agneta Johansson, projektledare Vivab

En vågad design

Vattentornet byggs helt i betong. Konstruktionen består av 7 800 kubikmeter betong och särskilda krav ställs för att den ska kunna hålla stora mängder dricksvatten som är livsmedelsklassat.

Vattenreservoaren, i form av en våg, svävar på åtta betongpelare och ett centrumtorn, vars högsta punkt når 79 meter över havet. Vattentornet har utformats av White Arkitekter och designen har rönt uppmärksamhet både nationellt och internationellt.

Miljöcertifiering

I projektet görs aktiva val för att minska påverkan på miljön. Våga byggs för att certifieras i CEEQUAL, ett system för miljöbedömning och betygssättning av infrastrukturprojekt, som syftar till ökad hållbarhet.

Projektet nådde en milstolpe i början av maj 2022. Alla åtta betongpelarna och centrumtornet för vattentornet är på plats.

 

Bild högst upp på sidan över Våga Vattentorn, källa White Arkitekter.

Projektet i siffror

7 800 m3

Betong

+79 m.ö.h

Centrumtornets höjd

10 000 m3

Reservoarvolym

Kontakta oss