header
Foto av fasaden på Bergsjöns kulturhus.

Efterlängtat kulturhus i Bergsjön

Bergsjöns nya vardagsrum firar nu 1 år. Detta efterlängtade kulturhus blev verklighet tack vare samarbete och kreativa lösningar.

Foto av biblioteket inne i Bergsjöns kulturhus

Samlar områdets verksamheter

Bergsjön ska utvecklas med fokus på social hållbarhet och integration. Det satsar Göteborgs Stad på. En viktig pusselbit i satsningen är det nya kulturhuset i Bergsjön, som samlar områdets många kultur- och fritidsverksamheter. Det var vi på Veidekke som fick förtroendet av kommunens fastighetsbolag Higab att göra byggnaden till verklighet.

Komplex konstruktion

Trots utmaningar i form av en komplex konstruktion, pandemi och ökade materialkostnader stod huset färdigt i tid och inom budget. Framgångsreceptet var ett nära samarbete mellan alla inblandade med tydlig kommunikation, snabba beslut och stor tillit från beställaren.

Sjuder av aktivitet

Sedan invigningen i augusti 2022 sjuder den efterlängtade byggnaden av aktivitet och har blivit som ett nytt vardagsrum för stadsdelen. Huset rymmer bland annat dansstudio, bibliotek, café, ateljéer och samlingssal. Under det första året har det nya huset haft över 116 000 besök och fler än 12 000 personer har deltagit i något av alla arrangemang.

Höll budget trots utmaningar

– Jag är glad och stolt över att ha varit del av kulturhuset. Det är efterlängtat och så viktigt för Bergsjön, konstaterar Christian Motter, projektledare på beställaren Higab. Det är ett jättebra exempel på ett projekt där vi kan leverera en både vacker, funktionell och unik byggnad under budget, trots många utmaningar.

Bland utmaningarna fanns den komplexa konstruktionen, som byggde på en tävlingsvinnande utformning av Swecos arkitekter.

Två män promenerar utanför kulturhuset i Bergsjön.

Inga felmarginaler

Den arkitektoniska idén omfattar både byggnaden och den yttre miljön. Den består av tre torg, det yttre torget, Rymdtorget, som ligger framför byggnaden, det inre torget, atriet, som byggnaden är organiserad runt och det övre torget, soltrappan, med gradänger och spanarplatser, i form av frihängande burspråk, åt söder. Bygganden i suterräng med olika halvplan och fem meter höga platsgjutna väggar smälter med sitt sedumtak in i berget bakom.

Den ovanliga utformningen innebar att nästan ingenting i projektet var standard och att det inte fanns några felmarginaler.

– Teamet visade prov på stor kreativ och var verkligt lösningsorienterade! Smarta lösningar för konstruktion och materialval var nödvändiga för att hålla budgeten. Genom att vi vågade ta lång tid på oss i projekteringen och genom en spänstig diskussion med beställaren hittade vi förutsättningarna för att kunna starta projektet, kommenterar Stefan Wegner, regionchef på Veidekke.

Vägde gestaltning mot ekonomi

För att kunna minska den ursprungliga budgeten med de 30 MSEK som krävdes för att få komma igång, behövdes många anpassningar av det vinnande arkitektbidraget. Att väga gestaltning mot ekonomi, helt enkelt. För varken budgeten eller verksamheternas krav på lokalens funktionalitet var kompromissbara.

Smarta lösningar

Bland anpassningarna som gjordes märks förändringar i konstruktionen, smarta invändiga lösningar och materialval och att en del utsmyckningar valdes bort. Några exempel var valet av en kostnadseffektiv industriparkett, golvplattor i terrazzo, enkla belysningsarmaturer och att undertaket fick synliga installationer. Även ventilationsinstallationen blev både billigare och bättre tack vare en smart lösning. Hela projektet utfördes enligt principerna för ”Miljöbyggnad Silver”, men har inte certifierats.  

Biosalong inne i Bergsjöns kulturhus.

Projektets bästa först

– Tillit var jätteviktigt i projektet, säger Christian Motter. Det gick lätt att kommunicera. Veidekke lade fram genomtänkta lösningförslag med tydliga konsekvenser. Mina egna kontroller av de olika förslagen ledde till en ökande tillit, dag för dag. Det underlättade beslutprocessen.

Han menar att projektformen – totalentreprenad i samverkan – underlättade:

– Hemligheten bakom det lyckade projektet var att vi lyckades tänka ihop som ett team. Alla jobbade med projektets bästa i första rummet. Det fanns bara ett ”vi” och det innefattade beställare, entreprenör och underentreprenörer.

Magisk start i unikt hus

Nu finns ett unikt hus på plats för de boende i Bergsjön med massor av aktiviteter som drivs av kulturförvaltningen i Göteborgs Stad. Lagom till ettårsdagen blev området helt komplett i och med att torget, som går i samma stil, färdigställdes. Både beställaren och verksamheterna är mycket nöjda, vilket sammanfattades i samband med ettårsfirandet i augusti 2023:

– Det första året har varit både magiskt och krävande. Kulturhuset har varit oerhört efterlängtat och vi har mötts av höga förväntningar och mycket kärlek. Jag är stolt över bredden på programmet, säger Emma Makkonen, enhetschef för Kulturhuset Bergsjön.