header
Mörk bergtunnel med anläggningsmaskin i ljuset i mynningen

Exceptionellt tunnelseende

En avloppstunnel från Bromma till Henriksdal, mellan 30–90 meter under marken, under fastigheter, under Mälaren, bredvid tunnelbana och andra bergrum. Klart vi är med och bygger Stockholms största miljöprojekt.

Tunneldrivning. Man i varselkläder och tunnelborr vid bergvägg.

Tunneln är 14 kilometer lång och går som djupast ner 90 meter under Mälaren. I Hammarbybacken spränger man ut nästan lika mycket berg som hela Globen.

Ökad kapacitet för avlopp

Stockholm växer så att det knakar. När vi blir fler som ska samsas på samma yta så ställer det stora krav på bostadsbyggande, kommunikationer och infrastruktur. Avloppsrening kanske inte det första man tänker på men snart når Stockholm kapacitetstaket.

Spränger berg i Globens storlek

För att stockholmarna ska kunna fortsätta att spola i toaletten vill Stockholm Vatten och Avfall bygga en avloppstunnel från Bromma till Henriksdal och bygga en del av ett reningsverk i Hammarbybacken.

I Hammarbybacken spränger man ut nästan lika mycket berg som hela Globen. Veidekke är givetvis nöjda att få förtroendet att delta i Stockholms största miljöprojekt.

Bygger med hjärta

Varför Stockholm vatten och avfall väljer just Veidekke för en del av utförandeentreprenaden av avloppstunneln handlar självklart i första hand om kunskap inom tunnel- och anläggningsarbeten, men samtidigt också om värdegrunden, tror Herman Hjertstedt som är projektingenjör hos Veidekke Anläggning Öst.

- Jag tror många väljer att arbeta med oss inom tunnel- och anläggning för att vi är en tajt grupp. Vi har en stark kamratanda som jag tror smittar av sig på beställare och underleverantörer. Det får man ofta höra när man träffar andra, att vi är omtyckta att jobba tillsammans med. Det måste vara för att vi bygger med hjärta, säger Herman Hjertstedt, projektingenjör på Veidekke Anläggning Öst.

Jag tror många väljer att arbeta med oss inom tunnel- och anläggning för att vi är en tajt grupp. Vi har en stark kamratanda som jag tror smittar av sig på beställare och underleverantörer. Det får man ofta höra när man träffar andra, att vi är omtyckta att jobba tillsammans med. Det måste vara för att vi bygger med hjärta.
Herman Hjertstedt, projektingenjör, Veidekke Anläggning Öst
Bergtunnel med två män i varselkläder och tjockt gult rör ovanför

Det är en stor utmaning att borra och spränga under mark och arbetet måste samordnas, inte bara med andra entreprenörer, utan också med befintlig infrastruktur.

Ni bygger 7 km, vi bygger 7 km

I Veidekkes etapper ingår drivning av arbets-och servicetunnlar, huvudtunnlar, schakt till markytan samt anläggningskonstruktioner och installationer. Veidekke genomför 7 km av den sammanlagt 14 km långa tunneln. Det finska byggbolaget YIT genomför resterande 7 km. Arbetar sker parallellt, vilket gör att YIT och Veidekke kommer att mötas vid ett par ställen under mark.

Samarbete för helheten

– Man måste samarbeta. Vi vill ju såklart båda två att helheten ska bli så bra som möjligt så även om vi arbetar i olika etapper och är olika företag så försöker vi lära av varandra och hitta så bra lösningar som möjligt.

Stockholm är ihåligt under mark

Det är inte bara med andra entreprenörer som samordningen måste fungera. Att bygga en tunnel under Stockholm, som har nästan lika stor infrastruktur under jord som ovan, med tunnelbana, vägtunnlar, sekretessbelagda utrymmen, telekom och el, det ställer otroligt stora krav på kommunikation med andra.

– Det är en stor utmaning att borra och spränga under mark. Vi får absolut inte göra övertramp och borra eller spränga på fel ställen. Vi jobbar med nära kontakt till SL till exempel och informerar löpande vad vi gör för att inte krocka med tunnelbanan, säger Herman Hjertstedt.

Avloppstunnel med bildskärm i förgrunden

I Veidekkes etapper ingår drivning av arbets-och servicetunnlar, huvudtunnlar, schakt till markytan samt anläggningskonstruktioner och installationer.

Bygg gärna, men inte här

Arbeten av den här typen måste alltid ske med hänsyn till närområdet och de boende, på allra säkraste sätt. Och det är klart att det låter från borrningar, sprängningar och tunga maskiner. Veidekke gör allt för att hålla bullernivåerna nere genom decibelmätningar på utvalda ställen. Det har visat sig att det låter mer från trafiken på Södertäljevägen än från Veidekkes maskiner. När det är dags för sprängning stänger man dessutom av hela Södertäljevägen för att försäkra sig om att ingen ska komma till skada.

– Vi använder ett sprängförvarningssystem, där den som vill kan registrera sig, då får man SMS-avisering om vart och när en sprängning ska ske. Det är bra för att involvera allmänheten och få dem delaktiga i processen, berättar Herman Hjertstedt.

2029 är hela projektet klart

För att kunna bygga huvudtunneln behövs arbetstunnlar. I arbetstunnlarna gör man plats för stora maskiner och ventilationer. I Veidekkes ena etablering i Bromma har man tagit sig 160 till 170 meter in i berget via arbetstunneln.

I den andra etableringen i Liljeholmen har arbetet precis börjat och man spränger fortfarande ovan jord för att kunna skapa sin tunnel.

År 2029 ska hela projektet, det vill säga ombyggnationen av Henriksdals reningsverk, samt utbygganden av Sicklaanläggningen vara helt klart. Veidekke ska vara klara med sin del år 2025.

 

Kontakta oss