Drönarbild över arbetet med första delsträckan av Norrbotniabanan, Norrlands största infrastrukturprojekt.

Säkerhet i fokus i Norrlands största infrastrukturprojekt

Nu är vi igång med att bygga första delsträckan av Norrbotniabanan, Norrlands största infrastrukturprojekt. Ett geografiskt väldigt utspritt projekt som innebär särskilda utmaningar vad gäller säkerhet och god arbetsmiljö för medarbetarna. Så hur tar vi oss an det?

Överblick på en del av arbetsplatsen av första delsträckan av Norrbotniabanan, Norrlands största infrastrukturprojekt.

Ett utmanande projekt som skapar möjligheter

Norrbotniabanan är en 27 mil planerad järnväg längs Västerbottens och Norrbottens kust som kommer skapa möjligheter för människor och företag runt hela Europa, inte minst för svensk tillväxt och ett fossilfritt Sverige 2045. Den första delsträckan som vi nu bygger går från centrala Umeå till Dåva, en sträcka på ca tolv kilometer från norr till söder. Thomas Johansson, Veidekkes projektchef, ser framemot projektet men är medveten om utmaningarna det medför:

– Det är spännande men också jätteutmanande med ett projekt som innehåller så många olika moment. Vi har till exempel en mängd olika grundläggningsmodeller. Vi har träpålning, KC-pelare, betongpålar, urgrävningar, nedpressningar samt att det är åtta broar som ska byggas och vi ska vara klara till hösten 2023. Det gör det arbetsmiljömässigt utmanande att få det säkert. Det viktigaste för oss är att ha en säker arbetsplats så att alla kommer hem efter jobbet. Det jobbar vi, i god samverkan med vår beställare Trafikverket, intensivt med.

Det viktigaste för oss är att ha en säker arbetsplats så att alla kommer hem efter jobbet. Det jobbar vi, i god samverkan med vår beställare Trafikverket, intensivt med.
Thomas Johansson, projektchef Veidekke
En färdigställd bro i, som är en del av Norrbotniabanan.

Stort fokus på arbetsmiljö och säkerhet

Just nu är den första bron färdigställd och losshållning samt krossning är påbörjad i en annan del av projektet. Projektet har ett huvudkontor samt två satellitetableringar i norra och södra delen. I början har mycket tid lagts på att få allt det administrativa på plats. Matz Ekelund, har rollen som byggarbetsmiljösamordnare för utförandefasen (BAS-U). I hans huvuduppgifter ingår att hålla arbetsmiljöplanen uppdaterad, genomföra och begära in riskbedömningar samt följa upp dem. Han beskriver hur projektet hanterar utmaningarna:

– Vi har tätare skyddsronder varje vecka för att punktronda, som jag kallar det, och fokusera mer på specifika, aktuella områden. Tex så kan vi fokusera på brobygget ena gången och nästa gång tittar vi närmare på maskiner och säkra skoplås, som är ett eget krav Veidekke har. Jag tycker att man fångar upp mer på detta sätt.

Deltagare i ronderna brukar vara, förutom Matz, projektets skyddsombud och Trafikverkets representant, ett trio som funkar riktigt bra både i relationen och med kompetens i olika slags arbetsmiljöfrågor, tycker Matz.

– Det ska bli kul att se hela projektet växa fram. Jag tycker också att det är motiverande att se människor växa inte minst i säkerhetstänket. Där tycker jag vi på Veidekke går i bräschen just vad gäller HMS (Hälsa, arbetsMiljö & Säkerhet). Samtidigt blir det utmanande men det är en del av vad som gör det spännande.