header
Två personer tittar på ett foto som hänger på en vägg, fotot föreställer en byggnad.

Trippel i hållbarhetscertifiering när Oatly flyttar in

Det blir havredrycksinnovatören Oatly som blir första hyresgäst i innovationshuset Space i Lunds nya område Science Village. Vi på Veidekke bygger den trippelt miljöcertifierade fastigheten för Wihlborgs Fastigheter. Här är hybridstommen i trä med grönt stål och betong och ett växthus inomhus bara några av de ovanliga lösningarna.

Tre byggarbetare står inomhus och pratar med varandra.

Labb och utvecklingsmiljöer

– Bra och hållbara lösningar behöver inte vara dyrare, säger Cia Eriksson, Creative Director Workplace Design hos Oatly och den som är ansvarig för utformningen av de nya lokalerna från hyresgästens sida.

Hon förklarar att det varit viktigt för forskningsbaserade Oatly att vara med tidigt i utformningen av de nya lokalerna, som inrymmer flera nya labb och annan viktig utvecklingsverksamhet. På så sätt har de kunnat skräddarsy de nya lokalerna utifrån sina behov, vilket lett till många anpassningar av lokalerna.

Hållbarhet i alla led

– Hållbarhet är en kärnfråga för Oatly. Då menar jag inte bara våra egna havreprodukter, utan hållbarhet i alla led. Vi har haft en bra samsyn med hyresvärden och fastighetsägaren Wihlborgs och Veidekke här. Genom att tänka utifrån byggnadens hela livscykel, också när det gäller t ex underhåll, slitage och energiförbrukning, har vi gjort smarta val. Vi har undvikit onödiga lager av material och den resulterande avskalade känslan är helt i linje med hur vi vill ha det, utvecklar Cia Eriksson.

Tre certifieringar

Projektet har valt att certifiera sig inte utifrån en eller två – utan hela tre hållbarhetscertifieringar. Det handlar om Miljöbyggnad Guld, som bland annat reglerar byggmaterialens miljöpåverkan, Well Core Gold, som fokuserar på miljön för människorna som använder byggnaden, samt NollCO2, den nyaste certifieringen, vilken kompletterar de övriga genom att sträva mot netto-noll klimatpåverkan.

– Det här projektet jobbar utifrån högt ställda krav, säger Martin Bauer, biträdande projektchef för Space på Veidekke. Klassificeringarna har gjort att vi verkligen försäkrat oss om att hållbarhetsaspekterna övervägs i alla val.

Framgångsrik samverkan

De höga hållbarhetsambitionerna i projektet har inte minst drivits av byggherren Wihlborgs. Där har samarbetsformen - totalentreprenad i samverkan - varit framgångsrik:

– Det handlar om dialog. Alla tre – beställare, hyresgäst och entreprenör har samma målbild – att bygga ett klimatsmart och hållbart hus som vi kan vara stolta över. Vår filosofi är att ha rätt material på rätt plats. Vi vet t ex att trä har lågt klimatavtryck, men det passar inte överallt. Veidekke är intresserade av att hitta lösningar. Det resulterade i att vi byggde ett hybridhus, säger Helena Pålsson, projektledare på Wihlborgs.

Foto av en byggdas stomme.

Hybridstomme maxar materialen

Hon syftar på byggnadens stomme som består av trä i kombination med grön betong och grönt stål. Allt för att maximera nyttan av varje materials specifika egenskaper och minimera deras klimatpåverkan.

I grön betong har en andel av cementen ersatts av material som flygaska eller slagg, vilket ger mindre koldioxidutsläpp. Detsamma gäller för det gröna stålet, som tillverkas med större del återvunnet råmaterial och fossilfri el. På så sätt fick man de egenskaper som behövdes med lågt klimatavtryck.

Odlar havre inomhus

Byggnaden, Space, består av kontors- och forskningslokaler på 7 000 kvm över fem våningar med en fasad i trä och glas och frodiga balkonger.

Växtligheten på balkongerna blir dock mest för trivselns skull. Annat är det med det växthus som tar form på ett av Oatlys tre våningsplan. Det handlar om inomhusodling av havre i forskningssyfte.

Installationsintensivt

Här har vi på Veidekke ställts inför utmaningar för att få ihop kraven på exempelvis luftfuktighet, ljus och temperatur. Även övriga labbmiljöer, med utrustning som dragskåp och vaskar, har varit krävande ur ett installationsperspektiv.

– Växthuset är ett bra exempel på hur det här projektet har ställt mycket specifika krav och hur en entreprenör med driv kan få det att funka, kommenterar Helena Pålsson.

Ska attrahera internationella forskare

Space blir första byggnaden i nya Science Village, mellan de internationella forskningscentren ESS och MaxIV strax utanför Lund. Oatly ser fram emot att flytta in när huset står klart i tredje kvartalet 2023.

– Alla längtar till Space. Vi ska ju attrahera forskare från hela världen och vi hoppas få sällskap av andra spännande företag, gärna med hållbarhetsfokus, både i byggnaden och i det nya området. För alla vet ju att den bästa forskningen sker i en kreativ miljö och i utbyte med andra, avslutar Cia Eriksson på Oatly.