header
Foto av en medarbetar på Veidekke stående framför ett skifferhus.

”Vi har lämnat något efter oss att vara stolta över”

Stolthet är något både projektutvecklaren från Nordr och Veidekkes platschef när de pratar om de tre vackra husen i Kattugglan i Kålltorp, Göteborg, där de 61 nybyggda lägenheterna nyligen tagits i bruk. Med sitt höga läge har bostadsrättsinnehavarna här utsikt ända till Hisingsbron.

Foto av ett hus med fasad i skiffer.

Exklusivt utförande

Fasader i skiffer och trä, plåttak och en siluett med karakteristiskt stora skorstenar gör att de nya husen passar väl in i den i bitvis K-märkta miljön mitt i det gröna, intill Renströmska parken och det gamla sanatoriet, strax öster om centrala Göteborg.

Här har man satsat på att bygga rymliga lägenheter med hög standard och utvalda material. De 61 lägenheterna i bostadsrättföreningen är nu färdigställda och under sommaren 2023 var det inflyttning. Det är vi på Veidekke som byggt som en totalentreprenad för bostadsutvecklaren Nordr.

Utformning som märks

Utseendemässigt sätter Kattugglan redan sin prägel på området med de karakteristiska grå byggnaderna med spetsiga tak högt över Kålltorp.

– Husen ser bra ut. Även om det uppstått en del problem längs vägen ser vi nu fram emot att sy ihop det allra sista så att det blir riktigt bra för kunderna och vi når hela vägen fram, summerar Sofia Leandersson, projektutvecklare på Nordr.

Höga krav

Hon menar att både köparna och den befintliga miljön ställer höga krav på utformning och kvalité. Därför finns en tanke bakom allt. Detta märks genom både materialval, planlösningar och nivå på finish. Lägenheterna har stora terrasser eller balkonger och skifferfasaden består av tusentals bitar utan någon synlig betong.

– Se vilket fint skimmer det blir i fasaden när solen ligger på, påpekar Emelie Gustavsson på Veidekke, som varit platschef i projektet sedan stomresningen och nu är med och avslutar projektet.

Hållbarhet i centrum

Redan vid säljstarten av lägenheterna blev det tydligt att detta är ett attraktivt boende och de tecknades snabbt. Förutom själva utformningen har hållbarhetsaspekterna varit prioriterade i detta projekt. Här har bostäderna certifierats enligt Svanen, vilket borgar för både låg energianvändning och en sund inomhusmiljö. Därtill har projektet ingått i Göteborg stads program för Miljöanpassat byggande (MAB) med tonvikt på att hela bygg- och förvaltningsprocessen kvalitetssäkras.

– Vi är övertygade om att nyckeln till att uppnå högt ställda klimat- och miljökrav är samverkan. Tillsammans med Nordr har vi därför hittat alternativa lösningar och mer klimatvänliga material så att husen både blivit sunda för både de boende och för miljön, säger Emelie Gustavsson.

Emelie Gustavsson Veidekke

Emelie Gustavsson Veidekkes platschef på Kattugglan.

Koordinering med andra byggen

Hela området kring Kattugglan bebyggs nu och de många pågående projekten har krävt noga samordning mellan byggena, exempelvis när det gäller transporter och sprängningar. Ett av de gemensamma forumen för denna planering var den byggherregrupp där Nordr funnits med.

– Det har varit trångt med plats för leveranser, bekräftar platschef Emelie Gustavsson. Flera samtidiga projekt i området innebar att till exempel användning av kranar, leveranser och sprängningar måste koordineras.

Samarbete och lösningsorientering

Om samarbete med övriga byggherrar på platsen varit viktigt, har god samverkan inom det egna projektet varit helt ovärderlig. Med utmaningar under byggtiden bland annat i form av pandemi, krig i närområdet och förändringar i tillgången på material, har ständig omplanering varit en förutsättning för att lyckas. Då det dessutom sent i projektet upptäckts fel som behövt lösas efter inflytt har det ställt ytterligare krav på samarbetet och lösningsförmågan. Flexibilitet, lösningsorientering och involvering av alla inblandade, inte minst underentreprenörer och montörer, har varit nyckeln.

Gemensamma värderingar

– Vi har haft ett mycket bra samarbete. Grunden har varit en gemensam bild av projektet samt förmåga att samarbeta genom öppenhet, ärlighet och respekt. Vi lämnar nu efter oss tre fina hus i en fin miljö som vi alla kan vara stolta över, avslutar Sofia Leandersson på Nordr.