Brf Blanka, Göteborg

I ett attraktivt läge vid Göteborgs inlopp har HSB uppfört Brf Blanka, sex huskroppar och 122 bostadsrättslägenheter med det lilla extra. Veidekke var involverade från första penndrag till dess att lägenheterna levererades med noll fel till slutkunderna.

Brf Blanka, Göteborg: bruna flerfamiljshus med omgivande byggnader speglar sig i vatten

Kund

HSB

Tidsram

2018 - 2021

Plats

Göteborg

Omfattning

15 000 kvm

Projekttyp

Bygg - Bostäder

Kontraktsform

Totalentreprenad/ Involveringsentreprenad

Certifiering

Byggt enligt Svanens riktlinjer

Värde

320 MSEK

Totalentreprenad

Brf Blanka har byggts till hög standard ut- och invändigt som en total- och involveringsentreprenad för HSB.

Brf Blanka består av sex huskroppar i tre till sju våningar med:

  • 122 lägenheter
  • Fem butikslokaler
  • Cykellounge
  • Övernattningslägenheter
  • Garage
Bruna huskroppar flera våningar i Brf Blanka, fasaden i blankt skärmtegel som är lagt med shingelteknik.

Wingårdhs arkitektkontor utformande fasaden i blankt skärmtegel som är lagt med shingelteknik.

En stor framgångsfaktor var Veidekkes kompetenta och trevliga medarbetare och den mycket låga personalomsättning¬en. Många med nyckelroller, både på HSB och Veidekke, var med genom hela projektet. Veidekke har dessutom ett bra och väl fungerande digitalt stöd för såväl projektering som produk¬tion och besiktning. Slutresultatet blev mycket bra. Samtliga lägenheter såldes före färdigställande och flera kunder har vittnat om en stor nöjdhet.
Rickard Fränberg, projektutvecklare, HSB Göteborg

Projektet i siffror

122 st

Lägenheter

2,6 m

Takhöjd

Takhöjden på varje våningsplan är 2,60 meter

25 000 ton

Sanerade massor

Miljösäkra material

Blanka byggdes enligt Svanens riktlinjer, med miljösäkra materialval, gröna tak och solcellsanläggning.

Under markarbetet sanerades dessutom drygt 25 000 ton förorenade massor från tidigare verksamheter i det gamla hamnområdet.

Brf Blanka. Innergård med bruna tegelhusmed flera huskroppar i 5-6 våningar

Brf Blanka byggdes enligt Svanens riktlinjer, med miljösäkra materialval, gröna tak och solcellsanläggning.

Kontakta oss