Hålabäcksskolan, Kungsbacka

Vi på Veidekke byggde om Hålabäcksskolan i en involveringsentreprenad med Kungsbacka kommun. Om- och tillbyggnad förlängde skolans livslängd med 15 år och gav ytor för dubbelt så många barn.

Hålabäcksskolan i Kungälv är en lång och låg ljus byggnad med gröna buskar och parkeringsskyltar omkring

Kund

Kungsbacka kommun

Tidsram

2018 - 2020

Plats

Kungsbacka

Omfattning

6 000 kvm

Projekttyp

Bygg - Om- och tillbyggnad av skola

Kontraktsform

Totalentreprenad/ Involveringsentreprenad

Certifiering

SundaHus

Värde

85 MSEK

Beslutade om ombyggnad

Efter 50 år var Hålabäcksskolan i centrala Kungälv både sliten och trång. Kungsbacka kommun ställdes inför valet att antingen riva och bygga en helt ny skola, eller bygga om och bygga till den nuvarande.

Lösningen blev en om- och tillbyggnad i samverkan med oss på Veidekke. Därmed förlängdes skolans livslängd med 15 år samtidigt som kapaciteten utökades från 270 till 540 barn i årskurserna fyra till nio.

Stomändringar och nytt kök

Skolans nya planlösning medförde ändringar i befintlig stomme och ombyggnad av klassrum och kontor.

Entreprenaden omfattade även:

  • Nya ytskikt och ny fast inredning
  • Fönsterbyte
  • Tillgänglighetsanpassning
  • Stora förändringar av installationer
  • Nytt mottagningskök
  • Uppdatering av brandskydd
Samarbetet med Veidekke var exemplariskt. Med de förutsättningar och utmaningar som man stod inför så är resultatet utmärkt. Asbesten var en stor utmaning och den påträffades gång efter annan. Men platsledningen var alltid handlingskraftig och hade lösningar på det.
Jimmie Andersson, beställare, Kungsbacka kommun

Projektet i siffror

6 000 kvm

Storlek

Efter tillbyggnaden

15 år

Livslängd

Så mycket förlängdes skolans livslängd i och med renoveringen

540

Antal barn

De om- och tillbyggda skollokalerna skapade nya ytor med plats för 540 barn

Asbestsanering

Med en tight tidsplan måste ombyggnaden ske under pågående skolverksamhet, vilket innebar stora utmaningar. Inte minst transporterna fordrade extra vaksamhet för att undvika olyckor. Dessutom krävdes en omfattande asbestsanering av de befintliga byggnaderna.

SundaHus för hållbarhet

Hållbarhet var viktigt i arbetet och fastigheten uppdaterades med nya fönster för att få bättre energivärden. Arbetet utfördes enligt SundaHus kriterier, vilket syftar till att fasa ut farliga ämnen i en byggnads hela livscykel.

Hålabäcksskolan, Kungsbacka. Drönarbild över flera skolbyggnader runt en solig skolgård.

De om- och tillbyggda skollokalerna på 6 000 kvm skapade nya ytor med plats för 540 barn i Hålabäcksskolan.

Hård deadline

Tidsaspekten var en annan viktig faktor. Skolans evakueringsbyggnader hade en fast avslutningstid, vilket gjorde att projektets sluttid inte gick att skjuta på. Den korta byggtiden medförde ont om tid även för projekteringen. Produktionen fick därmed påbörjas innan projekteringen var helt färdigställd.

Lyckat projekt

Trots att många uppgifter pressats in i tidsschemat och nya utmaningar dök upp efter hand, är det en nöjd arbetschef nöjd som sammanfattar projektet.

Det var ett mycket bra projekt. Vi hade våra olika roller, beställaren och vi på Veidekke, men vi drev projektet tillsammans i god samverkan. Vi hade kort tid på oss, men med gemensamma ansträngningar löste vi de problem som uppstod. På så vis har vi fått både en väldigt nöjd kund och nöjda medarbetare.
Anders Holmqvist, arbetschef, Veidekke

Kontakta oss