Krediten studentbostäder, Hägersten

Vi har på uppdrag av Robutz Krediten 2 AB byggt Krediten studentbostäder, 107 lägenheter med plats för 192 studenter i Hägersten.

Krediten studentbostäder exteriört

Kund

Robutz Krediten 2 AB

Tidsram

2018 – 2019

Omfattning

107 studentbostäder

Projekttyp

Totalentreprenad

Värde

127 MSEK

Arkitekt

NOOA arkitekter

Uppdraget bestod av att bygga ett hus på 9 våningar med bruttoarea på 6540 kvadratmeter. I lägenheterna finns plats för upp till tre studenter med egna låsbara rum och gemensamt kök och allrum. Huset byggdes med en modern design i vit fasad.

Projektet VDC-projekterades, Virtual Design Construction, en metod som används för att effektivisera processer inom design, byggnad och drift. VDC-arbetet togs med ut i produktionen med bland annat digital ritningshantering. VDC är en del av vårt involverande arbetssätt för effektiva arbetsflöden.

Läs mer om vårt involverande arbetssätt

Krediten studentbostäder exteriört

Kontakta oss