Lidingö stadshus, Stockholm

Vi fick i uppdrag av Lidingö stad att bygga om Lidingö stadshus. Ombyggnationen är Veidekkes sjunde ramavtalsprojekt i samverkan med Lidingö stad.

Lidingö stadshus

Kund

Lidingö Stad

Tidsram

2017 - 2019

Plats

Stockholm

Omfattning

Ombyggnation av 15 000 kvm

Projekttyp

Bygg - Om- och tillbyggnad av stadshus

Kontraktsform

Totalentreprenad i samverkan

2015 beslutades det att Stadshuset skulle genomgå en teknisk upprustning, anpassas efter framtida behov och samtidigt öka effektiviteten i huset.

Under knappt tre år yteffektiviserades och byggdes 15 000 kvadratmeter om och anpassades till framtidens behov, dessutom med kvarsittande hyresgäst. I vårt uppdrag ingick bland annat att projektera bygghandlingar och genomföra byggprojektet i samverkan.

Veidekkes dotterbolag Veitech stod för samtliga tekniska installationer. Projektets komplexitet har ställt stora krav på involvering och samverkan samt lyhördhet av samtliga projektmedlemmar.

Kontakta oss