Sörredsmotet, Göteborg

Ombyggnad av Sörredskorsningen till planskild trafikplats samt förändringarpå väg 155 och omkringliggande lokalvägnät.

Sörredsmotet, Göteborg

Kund

Trafikverket

Tidsram

2017 - 2019

Plats

Sörredskorsningen, Hisingen

Omfattning

Planskild trafikplats samt förändringar på vägnät

Projekttyp

Infrastruktur - väg, bro

Kontraktsform

Totalentreprenad i samverkan

Värde

330 MSEK

Sörredsmotet är en totalentreprenad där vi ansvarat för projektering och framtagande av bygghandlingar. Beställare är Trafikverket och projektet utfördes i Trafikverkets modell för utökad samverkan. Projektet var en ombyggnad av Sörredskorsningen till planskild trafikplats samt förändringar på väg 155 och omkringliggande lokalvägnät. Sörredsvägen har placerats på bro över väg 155 och Volvospåret samt förlängts söderut. Väg 155 breddades och förlades till största delen i nysträckning söder om befintligt läge. Nya hållplatslägen uppfördes på Sörredsvägen och Väg 155 för att ökad tillgängligheten. Geotekniken i området är utmanande och har krävt stort fokus på stabilitet- och förstärkningsåtgärder.

Sörredsmotet, Göteborg

Entreprenaden har för vägbyggnation innefattat schakt, losshållning, fyll, bankpålning, omfattande förstärkningsarbeten i form av KC-pelare. För broar har stödpålning av stål- och betongpålar utförts innan arbetena med form, armering och gjutning genomförts. Omläggning av ledningar (dag, spill och vatten, gas, opto, fjärrvärme) har utförts i en miljö med mycket befintliga ledningar som har fått skyddas under schakt- och fyllarbetena. I projektet har det även ingått; trafikljusanläggning, belysningsanläggning, väg- och broräcken, omfattande beläggningsarbeten, linjemålning, planteringsarbeten, stödmurar, gabionmurar, busshållplatser och trappor.

Sörredsmotet, Göteborg

 

Kontakta oss