Geodesi

Våra mätningstekniker är länken mellan platsledningen och yrkesarbetarna. Men hjälp av totalstationer, GPS och maskinstyrning överförs ritningen till jordens yta för såväl broar, tunnlar, hus eller VA-system till ett exploateringsområde.

Drönare flyger över ett bostadsprojekt

Vi gör de inmätningar och beräkningar som krävs för att ta reda på de ekonomiska förutsättningarna och säkerställer byggnoggrannheterna. Våra tekniska resurser och kompetenta mätningstekniker skapar just sådana förutsättningar.

Utveckling inom geodesi

Vår Geodesi-avdelning arbetar aktivt i olika utvärderingar av system rörande, exempelvis:

  • Byggnadsinformationsmodellering (BIM)
  • Anläggningsinformationsmodellering (AIM)
  • Virtual Design and Construction, (VDC)
  • 4D
  • Effektivare maskinstyrning

Kontakta oss