Massivträ

Vår kompetens att bygga komplexa konstruktioner i trä minskar klimatbelastningen från ett projekt samt bidrar till bättre arbetsmiljö.

Cederhusen, flerbostadshus i massivträ.

Vårt mål är att nå klimatneutralitet innan 2045. Vi har redan många av lösningarna för att nå detta mål där en av dem är att bygga i massivträ. Genom att involvera oss i ett tidigt skede, kan vi påverka miljöbelastningen i projektet genom bland annat val av material. 

Fördelar med att bygga i trä

  • Materialanvändningens koldioxidavtryck halveras jämfört med stål och betong
  • Prefabricering med förberedelse för tekniska installationer ger effektiv produktion och kort byggtid
  • En lätt byggnad som med enklare grundläggning
  • Fabrikstillverkning direkt från BIM-modellen ger stor noggrannhet och få avvikelser på byggarbetsplatsen
  • En bra arbetsmiljö på byggarbetsplatsen med mindre buller och damm
  • Miljöeffekten skapas redan under byggnationen och beror inte på brukarens beteende

Vad krävs för att lyckas?

Massivträ kan ha kostnadsutmaningar. Projektet måste därför planeras och projekteras för användning av massivträ redan från början. Detta kräver ett tidigt samarbete mellan kund, entreprenör och leverantör av massivträ.