Veidekke samlar kompetenserna i kampen mot fusk och kriminalitet

Vi på Veidekke vill vara branschledande i arbetet för en sund byggbransch. Därför satsar vi stort mot fusk och kriminalitet och har nyligen rullat ut ett nytt systematiskt arbetssätt med mer omfattande granskningar av underentreprenörer.

Leende man i varselkläder och bygghjälm.

Patrik Nyman, fackligt förtroendevald i Byggnads. Han har många år på Veidekke bakom sig, bland annat som betongarbetare och huvudskyddsombud.

Mobiliserar för kontroll

Nyckeln till framgång är att mobilisera våra olika kompetenser i företaget för att jobba tillsammans i frågan. Där spelar våra inköpare en nyckelroll i kontrollerna tillsammans med våra fackligt förtroendevalda.

-    Vi har branschens starkaste företagsmandat att ta facket till hjälp i kontrollverksamheten, säger Patrik Nyman, som är fackligt förtroendevald i Byggnads. Han har många år på Veidekke bakom sig, bland annat som betongarbetare och huvudskyddsombud.

Samarbetar med facket

Han är också en av dem som har personlig tillgång till fackliga system som Fora och Lösen (se faktaruta längst ner i texten) för att granska att underentreprenörerna följer de svenska reglerna kring löner och andra förmåner. 

-    Veidekke ligger i framkant. Det som skiljer oss från många andra är att vi inte nöjer oss med det underentreprenörerna själva intygar, utan vi undersöker att det verkligen stämmer, menar han.

Granskning i tre steg

Den fackliga granskningen är en del av Veidekkes egen kontrollapparat mot fusk och kriminalitet som omfattar tre steg;

•    Prekvalificering
•    Fördjupade bolagskontroller
•    Systematiska arbetsplats- och ID-kontroller

Läs mer om de olika stegen här.

Drönarbild över en byggarbetsplats.

Kollar utländska bolag

Fokus ligger på underleverantörskontroller, främst av utländska UE, eftersom det är där det finns flest problem.

-    Sedan flera år strävar vi efter att enbart arbeta med underleverantörer i högst två led, för ökad kontroll. Nu utökar vi granskningen ytterligare med mer strukturerade processer, digitala system och verktyg – allt för att förhindra att kriminella och oseriösa aktörer finns med i våra projekt, förklarar Marie-Louise Lorsell, Inköpschef på Veidekkes verksamhetsområde Bygg, och en annan av nyckelpersonerna i arbetet mot fusk och kriminalitet, det som vi på Veidekke benämner ”Seriositet”. 

Arbetsgrupp kring Seriositet

Veidekke har samlat kompetens från olika delar av företaget i en arbetsgrupp kring Seriositet, med en egen dedikerad projektorganisation. Här finns förutom inköp och fackliga representanter även regionledning, HR och juridik representerade.

-    För att få bukt med problemet räcker inte enstaka punktinsatser. Arbetet för en sund byggbransch måste genomsyra allt vi gör. Därför är jag glad att så många olika roller går samman här på Veidekke. Vi har ett starkt samarbetsforum med en gemensam verklighetsuppfattning där målbilden är densamma, menar Patrik Nyman.

Få klarar granskning

Verkligheten kan tyckas nedslående. Enligt en undersökning från Byggmarknadskommissionen lever en övervägande majoritet, över 80 procent, av de granskade utländska underleverantörerna inte upp till de svenska kraven. Veidekkes egna kontroller bekräftar den bilden.

-    Allt för ofta anar vi att det inte går helt schysst till hos underentreprenörer. I våra granskningar ser vi både ekonomiska oegentligheter och att anställda inte får rätt lön och ersättning. Det är dock inte helt rätt att göra rätt som utländsk UE i Sverige. Därför är vår approach att hjälpa till så länge viljan att förbättra finns, säger Marie-Louise Lorsell.

Ledande i branschen

Här finns ett helt batteri av verktyg som Veidekke tagit fram för att hjälpa dem att göra rätt. En självdeklaration, diskussionsmöten och uppföljande löpande kontroller, är bara några av exemplen.

Målsättningen är att vara branschledande i arbetet för en sund byggbransch. Senast 2025 ska vi på Veidekke ha försäkrat oss om att vi endast använder seriösa entreprenörer.

Handbok för att göra rätt

Nyligen lanserades också en handbok som beskriver de specifika villkor som gäller för utstationerade företag från Baltikum, Polen, Slovakien och Tyskland. Den ges till samarbetspartners för att öka förståelsen för hur de ska agera som seriös aktör i den svenska byggbranschen och för att bli del av Veidekkes prekvalificeringsprocess av underleverantörer.

Väljer att göra rätt

-    På så sätt kan vi på sikt jobba bort det omedvetna fusket. Ingen kan längre säga att de inte vet vad som gäller.  Vi väljer att göra rätt och satsar på att göra det lättare för våra leverantörer att göra detsamma, avslutar Marie-Louise Lorsell. 

Vad är Fora & Lösen?

Fora och Lösen är system som ingår i den fackliga kontrollverksamheten hos Byggnads.

  • Fora säkerställer att kollektivavtalade avtalsförsäkringar och tjänstepensioner blir korrekt hanterade, beräknade ochfakturerade. Fora är ett samarbete mellan LO och Svenskt näringsliv.
  • Lösen är ett elektroniskt verktyg för lönegranskning och statistiksammanställning som tagits fram av Byggnads tillsammans med Byggföretagen.