header
Cederhusen. Två flervåningshus med träfasad i massivträ

Föregångare i trä tar form i Hagastaden

Cederhusen, ett av världens största trähusprojekt, färdigställs nu i Hagastaden i Stockholm. Det unika projektet är ett samarbete mellan Folkhem och Veidekke.

Två husfasader i massivträ reser sig tätt ihop mot himlen. Cederhusen.

Cederhusen är Stockholms första stora flerbostadshus i massivträ. De byggs ovanpå tunnlarna för E4/E20, mitt i den nya stadsdelen Hagastaden I Stockholm.

Massivträ

I Cederhusen är stommen gjord av massivträ med undantag för de nedersta planen som uppförs i betong på grund av grundläggningsförutsättningarna. Fasaden består av cederspån vilket ger husen dess speciella karaktär.

Förnyelsebart byggmaterial

Att bygga trähus är knappast nytt. Det har vi nordbor gjort länge. Men efter att betong och stål har varit vanligt i byggbranschen under många år börjar man återigen intressera sig för världens enda förnyelsebara byggmaterial – trä.

Bygger sunda hus

Vi på Veidekke bygger kvarteret Bologna med 111 bostadsrätter i varierande storlekar. Lägenheterna fördelas över två byggnader och byggs enligt Sunda Hus kriterier.

Projektet innehåller totalt fyra byggnader på två kvarter. De fyra tornen blir mellan tio och 13 våningar höga och sammantaget kommer 234 lägenheter och åtta lokaler på totalt ca 21 500 kvm boyta att byggas ovan mark.

- Det är ett spännande projekt. Det är också nydanande och det gäller att tolka byggnormer och krav på rätt sätt. Vi har varit med hela vägen från projektering till produktion. Folkhem är en engagerad beställare och mån om att det ska bli fint och hålla hög kvalitet. Vi delar samma ambition och har ett mycket gott samarbete, säger Jörgen Stattin, Arbetschef, Veidekke.

Cederhusen är ett av världens mest hållbara bostadsprojekt och det var en självklarhet att husen skulle byggas med närproducerat svenskt trä. Vi ser Cederhusen som början på något nytt och som ska visa vilken potential trä har som byggnadsmaterial.
Anna Ervast Öberg, Ansvarig projektutveckling trähus, Folkhem
Byggprojektet Cederhusen underpågående arbete.

Stora fördelar med att bygga hus i trä är att de binder koldioxid, är lätta och är tystare - både att bygga och att bo i.

- Cederhusen är ett av världens mest hållbara bostadsprojekt och det var en självklarhet att husen skulle byggas med närproducerat svenskt trä. Vi ser Cederhusen som början på något nytt och som ska visa vilken potential trä har som byggnadsmaterial, säger Anna Ervast Öberg, ansvarig projektutveckling trähus Folkhem.

Byggs över E4/E20

Cederhusen byggs ovanpå tunnlarna för E4/E20 samt Värtabanan. Detta medför komplexa förutsättningar för laster och grundkonstruktion och då är trähusens lätta vikt en fördel, vilket även innebär att byggrätten kan nyttjas i sin helhet. 

Mindre klimatavtryck

Trähus är kärnan i Folkhems affärsidé och Cederhusens trästomme består av svenskt furu.

Träkonstruktionen har flera fördelar, utöver vikten. Trä är bättre ur miljö­ och klimatperspektiv. En minskad koldioxidbelastning bidrar sannolikt till den ökade efterfrågan på trähus. Dessa innebär också en bättre och behagligare arbetsmiljö, med mindre buller och byggdamm.

Cederhusen har byggts av massivträ från Dalarna. Stommarna är tillverkade av skivor i korslimmat trä. Här ser vi en närbild av träfasader och balkonger.

Cederhusen har byggts av massivträ från Dalarna. Stommarna är tillverkade av skivor i korslimmat trä.

Utmaningar i innerstadsmiljö

Det finns självklart utmaningar med att bygga i innerstadsmiljö. Arbetsplatsen är trång, med få lagringsmöjligheter och mycket trafik runt omkring.

- Alla gör sitt bästa och är mycket lösningsorienterade och villiga att lära, berättar Jörgen Stattin. Vi utvecklas i takt med projektet och är stolta över att få vara delaktiga i detta banbrytande uppdrag.

Cederspån i stenstaden

Cederhusens fasad är en modern tolkning av den klassiska stenstaden men här används istället trä. De vackra cederspånen klarar stora påfrestningar av väder och vind och har ett naturligt skydd mot svamp och röta.

Elegant känsla

Träets skiftande nyanser ger en både elegant och genuin känsla. Det är troligt att både boende och förbipasserande kommer att kasta uppskattande blickar mot Cederhusens högresta väggar.

Vi vann Årets Bygge 2022!

Cederhusen vann Årets Bygge 2022 i kategorin "Bostäder". Läs mer i tidningen Byggindustrin.

Höga ambitioner har väglett fram till ett imponerande slutresultat där varje material har valts med omsorg. I detta komplexa bygge kommer de boende att få en tillvaro som vilar på stadig grund. Stort grattis Cederhusen, vinnare av Årets bygge 2022 i kategorin Bostäder!
Juryns motivering, Årets Bygge 2022

Kontakta oss