header

Stockholm Norvik Hamn

I Nynäshamn, söder om Stockholm, har Stockholms Hamnar byggt en ny containerhamn, Stockholm Norviks hamn. Vi har byggt mark- och konstbyggnader för en del av järnvägslinjen mellan Nynäsbanan och Norvik Hamn.

Stockholm Norvik Hamn

Kund

Stockholm Hamnar AB

Tidsram

2018 – 2020

Plats

Stockholm

Projekttyp

Utförandeentrepenad

Värde

187 MSEK

Projektsamanfattning

​Projektet omfattade flera broar, en tunnel och markarbeten för banunderbyggnad och vägar.

​• Iordningställande av ca 2 km underbyggnad för järnväg
• 4 stycken broar, varav en cut and cover
• Flytt av Nynäsvägen
• Komplicerade spontlösningar
• Bergschakt
• En tunnel, ca 270 m
• Kalkstabilisering av våtmarksområde.​​​​

Det är mycket glädjande att se hur starkt Stockholms Hamn AB har värderat vårt erbjudande med en involverande byggprocess, genomtänkta lösningar och en stark organisation. Vårt involverande arbetssätt tillvaratar gruppens kompetens och ökar engagemanget som i sin tur genererar en säkrare arbetsplats och en effektivare produktion.
Anders Bergsten, arbetschef, Veidekke Anläggning

Goda samarbeten

Samarbetet genom projektet var en starkt bidragande faktor till att vi skapade en säker arbetsmiljö och bidrog till att hamnen färdigställdes enligt tidplan och på budget.

Vi slöt ett avtal med Nynäs petroleum i nära anslutning till vårt entreprenadområde, detta möjliggjorde mycket korta och kostnadseffektiva transportlösningar. Vi levererade allt sprängt berg till Nynäs petroleum och fick i och med detta även tippa samtliga schaktmassor.

Lägg därtill ett framgångsrikt internt samarbete med tunnel och bergrum och Veidekke grundläggning samt med bestentreprenören, Brobyspår.

Stockholm Norvik Hamn – Årets Bygge 2021

Stockholm Norvik Hamn är totalvinnare av Byggindustrins tävling Årets Bygge 2021 med följande motivering:

”Totalvinnaren i Årets Bygge 2021 är inte ett bygge – utan flera komplexa i ett. Vägar, broar och byggnader som knyts ihop med tågspår, tunnel och en godsterminal i världsklass. Budget- och tidsplan är oklanderlig, samverkan mellan de 40 olika entreprenörerna imponerande och skadestatistiken osannolikt föredömlig.”

Kontakta oss