Innovationer i betong

Betong är Veidekkes mest använda byggmaterial. De senaste åren har vi samarbetat med cement- och betongproducenter för att ta fram mer miljövänliga betongsammansättningar som minskar CO2-utsläppen under produktionen.

En man i byggnad med betongväggar.

Betong med lägre koldioxidutsläpp

Lavkarbonbetong är en norsk klassificering på betong med minskad klimatpåverkan som avsevärt minskar utsläppen av växthusgaser. På Veidekke har vi levererat flera projekt med varierande grad, från vanlig klass B till Lavkarbon extrem (CEM III / BV).

De vanligaste klassificeringarna definieras som:

  • Lavkarbon B - kan vanligtvis uppnås med vanliga tekniska sammansättningsåtgärder
  • Lavkarbon A - kräver vanligtvis användning av speciella tekniska sammansättningsåtgärder
  • Lavkarbon Plus och Lavkarbon Extreme - kräver användning av speciella bindemedelskompositioner som inte kan förväntas vara allmänt tillgängliga, och med flera begränsningar i standardarbete.

Kontakta oss